SECTOR DE LES SITGES

Les sitges, cavitats subterrànies excavades per l’home, constituïen el sistema de conservació i d’emmagatzematge de la producció agrícola, especialment cereals.

 

La presència d’almenys una vintena de sitges palesa un autèntic camp de sitges, és a dir, una àrea d’estocatge comunitari de l’excedent agrícola produït en el territori circumdant, tret característic d’aquestes ciutats mitjanes.

 

Bona part d’aquest excedent es destinava a l’intercanvi comercial, tant interior: entre la pròpia societat o amb els pobles veïns; com exterior, canalitzat probablement a través de la veïna ciutat ibèrica de Burriac.

Dibuixos: F. Riart.