GENERALITATS

Per a la ubicació del poblat de la Cadira del Bisbe es va triar un lloc estratègic, amb una clara intenció de control del territori: la vall de Premià i el pas de la ruta que uneix la plana amb la Serra de Sant Mateu, via de pas cap al Vallès. 

   

La seva construcció constitueix el nucli urbà entès com a centre polític i econòmic del territori circumdant, de clara vocació agrícola. De dimensions mitjanes, respon a un model urbanístic aterrassat, emmurallat i amb una torre defensiva.

 

Concentra una societat basada en el clan, amb una tendència a la jerarquització social, protagonitzada per famílies aristocràtiques que controlen i gestionen l’excedent agrícola, paral·lelament a una població camperola i col·lectius especialitzats de soldats, ferrers, terrissaires, comerciants, etc. Aquest excedent va afavorir el desenvolupament d’un intens comerç canalitzat, probablement, a través de la veïna ciutat ibèrica de Burriac.

 

 

Avenços tècnics:

Podall de ferro.
Podall de ferro.

L'adopció de la metal·lúrgia va permetre conrear més terres en menys temps, cosa que va traduir-se en un increment de la producció agrícola.

Bol de ceràmica a torn.
Bol de ceràmica a torn.

 

 

 

L'aprenentatge de la tècnica del torn d'alfarer va facilitar una producció d'atuells de ceràmica utilitzats tant en l'àmbit domèstic com recipients per al transport i les exportacions.

Alfabet ibèric
Alfabet ibèric

 

 

 

 

 

 

 

L'adopció de l'alfabet va signifcar un fet fonamental per a les comunicacions de l'època.