PATRIMONI IMMOBLE

RECERCA, ASSESSORAMENT I DIFUSIÓ

 

GIMFERRER, I., LÓPEZ, L., Projecte de Gestió Municipal del Jaciment Arqueològic de La Cadira del Bisbe. AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, 2006.

Planificació, gestió i coordinació de les intervencions arqueològiques.

Redacció de continguts

Valoracions i informes tècnis

DECLARACIONS DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL)

Capella del Sant Crist, catalogada l'any 2007.

Poblat ibèric de La Cadira del Bisbe, catalogat l'any 2006.