ELEMENTS SIMBÒLICS

Encara es mantenen vigents dos elements iconògrafics de la simbologia medieval. Un és la figura del drac en el seu vessant benèvol. El drac, símbol del mal, prenia també la figura protectora de les ànimes i per extensió, de la vivenda. És una constant en la iconografia medieval. 

 

La figura del drac, s'estilitza i abstreu en un llangardaix, molt present en les reixes de finestres petites.

 

L'altre element característic és l'espantabruixes. S'acostumava a col·locar a l'angle de l’entaulament de les masies de coberta a dues aigües (grup II).

 

Ambdós elements s'han assimilat a la memòria col·lectiva perqué encara que han perdut el seu significat s'hi continuen incorporant en edificis nous.

 

Clika la imatge 2 vegades.