MISCEL·LÀNIA. EL PICAPEDRER 2

Clika les imatges 2 vegades.

FINESTRES AMB LLINDA PLANA. SEGLES XVI-XVII

FINESTRES AMB BALCÓ. SEGLES XVIII-XIX-XX.