MISCEL·LÀNIA. EL MANYÀ. EL TREBALL DEL FERRO

L'artesania de la forja del ferro està ben documentada especialment en les reixes de les finestres i a través d'una tècnica que es va repetint en molts casos. Poder encarregar aquest producte significava detentar un poder adquisitiu molt alt, en un moment en que la compra d'un clau de ferro era més que onerosa.

                                                                                   

Al segle XIX, la forja es substituïda pel ferro colat o fos, procés molt més senzill i econòmic. 

 

Clika les imatges 2 vegades.