DATES I DADES 3

Les llindes amb inscripcions van ser reaprofitades per a l'obertura de noves finestres i balcons. Veure la diferència de lletra en la inscripció de la segona imatge. 

 

Clika les imatges 2 vegades.

 

Paral.lelament a les datacions s'han conservat altres dades de naturalesa més espontània: els grafits

 

Clika les imatges 2 vegades.