DATES I DADES 1

 

Els edificis aporten infinitat de dades, esdevenint una font d'informació fonamental per a la seva reconstrucció històrica.

 

Principalment, es tracta d'inscripcions o grafits que reflecteixen l'any d´adquisició del mas, és a dir, el traspàs de la propietat, l'any de construcció o d'una rehabilitació. En aquest últim cas es complementa amb l'evidència formal de la construcció de nous espais, de remodelació de les façanes principals, dels enjardinaments, etc. Les més antigues conegudes són les del segle XVII de ca la Maria Puig i de can Botey; la resta, del XVIII, del XIX i fins i tot del XX per quant la tradició no s'ha perdut.

 

Clika les imatges 2 vegades.