CLASSIFICACIÓ PEL SISTEMA DE COBERTA

GRUP IV. Coberta tipus basilical.