CLASSIFICACIÓ PEL SISTEMA DE COBERTA

GRUP III. Coberta a dues aigües amb golfes, derivada del grup anterior.