CLASSIFICACIÓ PEL SISTEMA DE COBERTA

GRUP II. Coberta a dues aigües.