CLASSIFICACIÓ

PEL SISTEMA DE COBERTA

GRUP I. Coberta a dues aigües amb frontó a la façana lateral.

Probablement és el sistema constructiu més antic.