CLASSIFICACIÓ

PELS ELEMENTS DEFENSIUS

INTRODUCCIO. MASIES AMB TORRES MEDIEVALS

Les torres conegudes com “de defensa”, reflecteixen també el poder que ostentaven els seus propietaris dins la comunitat camperola; no en va ha estat anomenada com l’aristocràcia pagesa. (Pensem que a començaments de l’Edat Mitjana, un castell podia ser només una torre aïllada).

 

Les tres torres conservades a Premià, més una altra desapareguda fa ben poc, són d’època medieval, i en els seus orígens eren exentes. De planta quadrada, totes van ser superficialment modificades amb la incorporació d’elements ornamentals dèpoques posteriors.

 

         L'ostentació de poder i la simbologia arquitectònica.