MASIES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 

Un fet convergent a totes les masies és la seva situació. Totes van ser concebudes com a unitats productives i van ser erigides en llocs estratègics, enlairats, prop de torrents, rieres i camins, en una terra fèrtil per l'aportació al·luvial de la Serralada de Marina. L'aigua, necessària per als conreus de regadiu i la generació de força motriu per als molins i les petites fargues; els camins, garantien la comunicació amb els pobles veïns i l'intercanvi.

 

Amb tot, l'extensió de les propietats en aquestes contrades va ser limitada.  La mateixa orografia del terreny, entre la Serralada i el mar,  obligava a adquirir terres ja en els vessants de muntanya i allunyades de la masia.

 

Orientades quasi totes a mig dia, acostumen a aprofitar el desnivell del terreny per adossar-hi una de les seves parets, la de nord normalment. Veure can Figueres, can Cisa, can Pi Sol, can Pau Manent, etc.

 

Quasi bé totes elles són diferents per quant han estat molt remodelades al llarg del temps, però s'hi donen diversos elements repetitius que permeten establir unes característiques comunes a totes elles, especialment en les façanes principals.