ITINERARIS DE DESCOBERTA DEL PATRIMONI CULTURAL LOCAL:

1. La sagrera medieval

 

Primera concentració urbana del municpi.

Visita de l'església parroquial de Sant Pere,

el fosar, l'hort, la rectoria i els límits.

La Casa del Terçó i l'Escola de les Nenes.

 

Duració: 1,30h

2. De la masia a la sagrera.

 

Del poblament dispers al poblament

concentrat. Visita a can Figueres, can

Verboom i can Franquesa.

 

Duració: 2h

3. Itinerari de l'Aigua.

 

Arquitectura de l'aigua:

el Vogi, dipòsits, basses i mines.

El Camí de l'Aigua.

 

Duració: 3,30h.