Tot i així, tenint en compte que la població a l'any 1358, per exemple, no superava el nombre de 325 persones aproximadament, i que aquesta xifra incloïa també el barri de pescadors (Premià de Mar), segregat l'any 1836, es desprèn que el poblament de Premià era molt feble i molt dispers, característiques que perduraran fins ben entrada l'edat contemporània.