La Guerra de Successió va deixar una població delmada i empobrida, fet provocat fonamentalment per les càrregues a que estava obligada per al manteniment de la guerra i per a l’allotjament de les tropes.  Amb tot, el final del segle XVIII marcarà una etapa pròspera i florida en el municipi, que es reflectirà en l’increment demogràfic, el desenvolupament económic i el desplegament d'iniciatives. 

 

En efecte, la recuperació dels anys posteriors a la Guerra de Successió es va fonamentar en l'agricultura, a partir d'un intens procés de colonització agrària caracteritzat primer, per l'extensió dels conreus de vinya i, segon, per la introducció de nous productes (especialment llegums i farratge), que permetien una disminució del guaret i l’inici de rotacions de conreus en algunes terres cerealistes.

 

Continua "...la vinya..."