El desarrollisme dels anys 1960 i 1970 significaria la recuperació de la guerra, paral·lelament a les profundes transformacions en el si del municipi. En efecte, les immigracions d’aquests anys van  transformar la Vinya d’en Gris, en primer lloc i el mas Cotet, poc després, en dos centres nous de poblament: el barri del Remei i el barri Santa Anna-Tió, paral·lelament al fenomen del segon estiueig i la construcció de segones residències, agrupades en urbanitzacions disseminades.

 

 

Avui, l'efecte de la conurbanció amb Barcelona i l'increment demogràfic genera un nou model urbanístic de primeres vivendes unifamiliars, adossades o aïllades, al mateix temps que la pròpia dinàmica urbanístico - demogràfica tendeix a desplaçar el centre històric cap al sud, on es concentren gran part dels serveis municipals: CEIP Marià Manent, IES Val·lerià Pujol, Can Figueres, etc.