EL PAISATGE URBÀ DE PREMIÀ

L'orografia del terreny configura el paisatge urbà del poble en una vall perfilada pel torrent de la Bassa de la Màdria que es prolonga en la riera de Sant Pere fins a la seva desembocadura al mar. Tancada pels turons d'en Cases i de Sant Mateu, la riera i els torrents delimiten uns eixos longitudinals de nord a sud que defineixen els carrers i enquadren les propietats. 

El paisatge urbà testimonia des de bén antic un assentament dispers en explotacions agrícoles i un centre d'orígens tardo romans, molt tènue, reforçat a l'Edat Mitjana amb la construcció de l’església parroquial de Sant Pere i la sagrera que intenten cohessionar la resta de la població. La sagrera esdevé doncs el desenvolupament del primer nucli de poblament concentrat.