LA CASA DEL COMÚ

 

Altre aspecte curiós fou la Casa del Comú, que la posseïa gratuïtament Julià Ramis perquè tenia l'obligació de tocar les campanes. Per cert que la casa tenia només un aposent a la planta i un altre al pis. 

 

Una casa propia del Comu de Premia,

Possehida per Julia Ra

Mis, y no paga cosa per tener

obligació de tocar las campanas

Dista de la Iglesia cent passes.

Te per sa capacitat en lo Paviment,

un aposento, y en lo segon

un aposento. Confronta ab sol ixent

ab un carrer, a mig dia ab la

Plaça, a Ponent

ab Roig, y a tremuntana ab

honors de dit Comú