Cases de primera categoria foren, per exemple, Can Botey (can Moles) que tenia quatro aposentos en lo paviment y tres en lo sostre, ab una torre dins de la qual y ha tres aposentos. Valorada en 90 lliures. Can Partellà (can Verboom), en canvi, estava valorada en 250 lliures. Tenia 5 habitacions en la planta baixa, 7 en la primera i 2 en la tercera; i també un corral.

 

Una casa de segona categoria fou, per exemple, la de Gerònim Font que tenia 3 habitacions en la planta i 2 en el pis, valorada en 20 lliures.

 

Foren masovers, per exemple, Pau Manent de can Figueres, Pau Prats de can Partegas (?), Carlos Vilar de can Clarasó (?), Jacinto Rafanell del mas Pi. Tots ells, a més a més, residien a la masia.

 

Exemples de llogaters són Jaume Mas i Maria Bruguera que compartien la possessió dels Monsalvo juntament amb el masover Francesc Rosselló. Més curiós fou el cas de Pau Manent que habitava a can Figueres com a masover però llogava casa seva a Francesc Guibernau.