LES CASES 

 

Les xifres exposades fan referència al poble de Premià poc abans de l'any 1736, quan comprenia també el barri de pescadors, és a dir, l'actual Premià de Mar, segregat l'any 1836. Són xifres que caldrà prendre amb cautela primer, perqué estan extretes de proves;  segon, perquè són dades fiscals i per tant susceptibles d'amagar realitats diferents; i per últim, no inclouen les propietats eclesiàstiques.

 

El lligall documenta 142 casas considerades en tres categories des del punt de vista impositiu: 36 de primera qualitat, 45 de la segona, 58 de la tercera i 3 barraques. A part de la taverna, la fleca, i la carnisseria, llogades pel Comú,  i la mateixa Casa del Comú ; a més a més de totes les propietats eclesiàstiques que no s’esmenen.