CASA-TALLER

LA CASA DEL FERRER

La Casa del Ferrer interessa per quant és un model de casa -obradoria, aïllada, amb funció productiva i per tant, característica també de l'etapa protoindustrial. De planta baixa i planta pis, té una distribució semblant a la de les cases de cos, amb l'única diferència que està aïllada. La seva importància rau en què s'ha mantingut intacta des de la desaparició dels seus propietaris, doncs conserva la ferreria amb tot l'einam.

 

A la planta baixa, el passadís d'accés a l'escala separa la funcionalitat       domèstica de la del taller: la cuina - menjador a un costat i la ferreria a l'altre. A l'exterior: el safareig adossat a la façana, la comuna a l’exterior i la cort per a l'aviram.