LA CASA DEL TERÇÓ

Era l'edifici on s'emmagatzemava la tercera part del delme, el terçó, la recaptació del qual suposava una de les majors fonts d'ingressos dels beneficis eclesiàstics i que gravava sobre les rendes dels productes de la terra (cereals, llegums, fruits, etc.).

 

La finalitat dels delmes lliurats es destinava al manteniment de la jerarquia eclesiàstica: una part destinada al bisbe i la resta, per al manteniment del rector, de l’església i dels annexos.

 

A partir del mes d'agost del 1890 va esdevenir convent de les monges mercedàries i col·legi femení fins al seu tancament, l'any 1920. Per això la casa es coneguda també com La Casa de les Monges.

   

Inscripció en la llinda de la porta sud de la Casa del Terçó.      

 

Casa que l’any 1740 va ser destruïda

per una tempesta d’aigua i el Doctor

Gabriel Martí, prevere, la va reedificar de nou.