CAPELLA DE SANTA ANNA

La capella de Santa Anna, fins al segle XVI sota l'advocació de Santa Anastàsia, màrtir de les persecucions contra els cristians produïdes a principis del segle IV, fou, en els seus orígens, una capella paleocristiana, documentada arqueològicament per les tombes tardoromanes trobades.

 

És la capella més antiga del terme municipal, ja que '’esmenta per primera vegada l'any 987. L'any 1508,  consta com a capella ermitana.

 

És un edifici de nau i absis rectangulars, i orientada a llevant.   Durant la Baixa Edat Mitjana, es va adossar un mas a la paret oest. Més endavant, rebrà d'altres modificacions fins a adaptar-se com a habitatge, esdevenint  una residència particular. Tot i així,  en conjunt, pot considerar-se de factura romànica (segles X-XI).