Can Batalla

Situada al costat de l'antiga fàbrica tèxtil, va ser construïda l'any 1886 per un dels propietaris de la fàbrica.