NEOCLASSICISME

La tradició clàssica grecorromana va proporcionar diferents exemples d’edificis armònics i simètrics. Són cases d’un cos, de dues o tres plantes i de coberta plana rematada amb balustrada. La façana principal reflecteix la funció de cada planta: l’accés a la casa destaca amb el tractament grandiloqüent de la porta principal; la primera planta, destinada a la família i a la sala central “de rebre” que les aglutina, destaca en tamany de la resta de la façana, i la mateixa sala s’obrirà a l’exterior amb un balcó. La tercera planta, per allotjar el servei, rebrà un tractament exterior més senzill i de dimensions més petites.

 

NEOGÒTIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPELLA DE CAN BLANCO/CAN MALAGRIDA 

 

La tradició gòtica, associada al món medieval va ser molt utilitzada en edificis eclesiàstics: esglésies, capelles i centres docents religiosos.