EDIFICI CONSISTORIAL. CARACTERÍSTIQUES

Reflecteix l'estil arquitectònic de les fàbriques industrials del XIX, amb la incorporació de  nous elements com el maó, col·locats a sardinell en aquest cas. De planta i façana historicista: cos central i dos cossos adossats simètricament al central, adopta ja elements ornamentals plenament modernistes com la forma de les finestres, la ceràmica i l'ornamentació d'alguns detalls, com els respiralls i els ferros dels balcons en forma de papallones. 

EL SEGELL PARROQUIAL MUNCIPAL

En un lloc preeminent, sota l'angle de la coberta, es va immortalitzar el segell municipal - parroquial vigent en aquell moment on es representen les quatre capelles del terme municipal, sota la tiara pontifícia. (escut) . És el segell conegut de tipus monumental, iconografia triada especialment pels Ajuntaments o Rectories, per l'estreta relació amb el seu corresponent referent urbà. Sembla d'origen parroquial per quant que les parròquies s'identifiquen per una imatge sagrada que, a vegades, és substituïda per al·legories heràldiques, com la tiara pontifícia i les palmes dels màrtirs, en el cas de Premià, Sant Pere i Sant Flor, de l'últim del qual es conserva la relíquia del seu fèmur, a l'església parroquial de Sant Pere.