CAN BALET/VILLA MATILDE

UN EXEMPLE DE CASA D'ESTIUEIG

La torre d'estiueig va esdevenir el símbol de la classe benestant. Havia de complir uns requisits mínims per a la vida domèstica, la vida en societat i per ostentar la importància de la família. Va ser un habitatge singular d’un temps i modes desapareguts.

 

Havia de ser gran per aglutinar la família, els convidats i els visitants. Calien doncs, àmplies sales i distribucions que diferenciessin l´àmbit social del privat; I dins d’aquest, la zona senyorial de la zona de servei. La decoració havia de ser senzilla a diferència de la casa de ciutat, però sense que faltessin els invents nous i la comoditat: aigua corrent, banys privats, telèfons, ràdios...

 

El jardí era un espai igualment imprescindible, entès com un àmbit més de la casa on fer vida, i serà el primer espai on es rebrà els visitants. Per això es dissenya, es decora i es complementa amb els accessoris necessaris per gaudir del repós en la initimitat o en societat.