LES TORRENTADES

Hom coneix la força de l’aigua quan baixa ràpidament des dels punts més alts de la muntanya fins a les cotes més baixes. D’aquest fet s´ha conservat una inscripció del segle XVIII a la Casa del Terçó, que parla per sI mateixa.

 

Casa que l’any 1740 va ser destruïda

per una tempestat d’aigua i el Doctor

Gabriel Martí, prevere, la va reedificar de nou.

Torrent del Fondo. No va ser aquesta la primera vegada que el torrent del Fondo arrossega fort i ràpid cabdal d´aigua. No fa poc que es va produir una gran esllevissada a la corba tancada, poc més amunt de la Casa del Terçó.