SISTEMES DE CAPTACIÓ D'AIGUA

Per a la captació d'aigua subterrània, acumulada per sobre de les roques impremeables, es van trobar solucions diferents per les terres baixes on el nivell de l'aigua es troba a poca profunditat i per a les terres situades a cotes més altes.

 

LA SÍNIA

Sínia, sènia. Vogi: és el recorregut circular que l'animal realitza per generar la força motriu que fa girar l'engranatge.

 

La sínia és una màquina per elevar o pouar aigua subterrània, composta d'una roda horitzontal amb bràçols, moguda per l’impuls d´un animal que volta. A ella,  s'engranen les dents d'una altra roda vertical que en girar, mou una sèrie de catúfols de terrissa, disposats al llarg d'una cadena sense fi, la part inferior de la qual va submergida dins l'aigua del pou on la màquina està instal·lada.

 

Els pous on s'instal.laven sínies no tenien més de tres o quatre metres de profunditat; per tant, només es construïen en terres baixes, on l'aigua era molt superficial.